Protokoll

Protokollen finns i en pärm i klubbstugan.

Fr o m 2018-02-17 har styrelsen beslutat att inte ha protokoll på hemsidan.