Köra i Grupp

Gruppkörning

Att köra i grupp är för många en trevlig del av MC-gemenskapen.
Det spelar ingen roll vilken typ av motorcykel man kör –
det går alltid att köra tillsammans så länge gruppen är överens om
vissa körsätt och regler.

Att köra motorcykel i grupp kan vara härligt och är ibland en nödvändighet.
Det finns vissa risker med att köra i grupp.  Därför finns olika regler.
Ibland är gruppkörningar av den karaktär att det inte finns direkt gruppledare.
Det är ändå viktigt att man som deltagare i gruppkörning håller sig till
övergripande regler och förstås använder sunt förnuft, visar hänsyn och
extra försiktighet.

Om man har utsedd gruppledare och särskilda regler för den
aktuella körningen är det viktigt att samtliga följer de regler man
bestämt före avresan. Här kommer förslag till regler.
Det är fritt att kopiera hela eller delar för spridning till dina MC-kompisar.

Vi börjar med  ”Generella regler för gruppkörning”. Sedan följer 
exempel på tre olika gruppkörningssystem; samlad grupp, öppen grupp och
dansk variant. Vilket som är lämpligast beror på gruppens sammansättning och
syftet med gruppkörningen.

Pdf-fil om de tre gruppkörningssystemen
Generella regler som pdf-fil. 

grupsr2_306 shapeimage_11-2_med_hrimgres_med_hr shapeimage_12-2_med_hr url